SATAHANKA IX

Lägerdeltagarens handbokBomarsund, Åland 1.-8.8.1998


Lägerplats:
Bomarsund är beläget på det
fasta Åland i Sunds kommun.
På sjökortet hittar du platsen vid:

lat 60°13´ N lon 20°15´ Ö

Lägeradress:
Lägerdeltagarens namn
(Underlägers namn)
SATAHANKA IX
Bomarsund
22530 Sund


Redaktion: Satahangan tiedotus
Översättningar: Sussi Björkman
Illustrationer: Mikaela Akrenius

Innehåll:
Hälsningar
Skeppsbefälet
Valknopsinstruktioner
Som scout på lägret
Måltiderna
Första hjälp och hygien
Säkerhet
Service lägret erbjuder
Information
Lägrets organisation
Underläger
Karta över lägerområdet
Finska havfyrar
Satahankafrimärke
Regler för hamnen
Utbildningspunkterna
VJ-CAFÈ/Hembygdsutfärd
Underlägren och utbildningen; cirkulationsordning
Sjöscoutingens historia
Lägrets dagordning
Kriget på Åland
Slaget vid Bomarsund
Lägerlexikon