Suomeksi
In English

Pärmsida
Info om lägret
Historia
Anmälan
Deltagare
Programmet på läger
Lägertidningen
Produkter
Respons

Finlands Scouter

Tekniska data
Anmälan Till arbetsuppgifter Information

Anmälan

ANMÄLAN

Anmälningstid till Satahanka IX utgick den 31 januari 1998.
Anmälda, läs information om utrustning etc.

Utländska deltagare anmäler sig till Finlands Scouter rf. Adressen är:


Byäldstevägen 29
FIN-00640 Helsingfors
Finland

Mera information fås av Finlands Scouters internationella sekreterare, addressen är samma som ovan. Men du kan också ringa, faxa eller e-posta:

Tfn: +358-9-2533 1152
Fax: +358-9-2533 1160
E-post: international.secretary@sp.partio.fi

LÄGERAVGIFTEN

Lägeravgiften är 800 mk. Den tredje och därpå följande deltagare som har samma adress betalar 700 mk. Rat 1 av lägeravgiften, 400 mk, samlades i sambandet av anmälan. Rat 2, alltså resten av lägeravgiften, betalas i mars också via din egen kår. Har man frågor angående lägeravgiften, tar man först kontakt med sin egen ombudsman i sin egen kår. Om något är oklart kan du kontakta Info på Scouthuset, telefon (09) 2533 1100 eller Mikael Kulju på FiSSc, (09) 2533 1131.

URBACKNINGAR

Kåren kan utse en annan deltagare i stället för den urbackade, då blir det inga extra kostnader. Ifall orsaken är olycks- eller sjukdomsfall eller annan orsak som ersättas av försäkringen, ersätter scoutförsäkringen lägeravgiften enligt gällande försäkringsavtal.

FAMILJEMEDLEMMAR PÅ LÄGRET

Som brukligt på storläger, är det möjligt för scoutledare att ta med sin familj på lägret. Makan/maken och barnen inkvarteras i familjelägret där det finns organiserat övervakad dagvård för barnen. Familjelägerdeltagarna äter tillsammans med det övriga lägret och deltar i lägrets ordinarie program i lämplig omfattning. Något eget program för familjelägret finns inte.

Familjelägerdeltagande maka/make och 12 år fyllda barn 800 mk
Familjelägerdeltagare 7 - 11 årigt barn 400 mk
Barn under 7 år i familjelägret 0 mk


(C) Satahanka Web Team 1998 --- Last updated 03.02.98 --- satahanka98@www.partio.fi